מכון הנרייטה סאלד רחוב קולומביה 9,ירושלים 96583.טל' 02-6494444
English

ד"ר עידית מני-איקן


חוקרת בכירה
02-6494493
edithmi@szold.org.il

קורות חיים
2001:  תואר דוקטור (Ph.D)בהוראת המדעים, האוניברסיטה העברית ירושלים נושא עבודת המחקר: כתיבה כאמצעי ללמידה בביולוגיה. הדוקטורט כלל פיתוח של חומרי למידה וכלי הערכה למורים בחטה"ב ובתיכון.
1995:  תואר מוסמך (M.Sc) במיקרוביולוגיה קלינית בהצטיינות, המכון למיקרוביולוגיה, הדסה עין כרם.
1994:  תעודת הוראה, האוניברסיטה העברית ירושלים.
1993:  תואר בוגר (B.Sc) בביולוגיה מורחב, האוניברסיטה העברית ירושלים.
 
תחומי התמחות
מנהלת מחקרים ארציים וצוות של רכזות ועוזרות מחקר, מתמקדת בעיקר בתחומים של:
 
הערכת תכניות התערבות העוסקות בפדגוגיה מתוקשבת ובהטמעת כלים טכנולוגיים שונים במערכת החינוך בישראל. בניית מודל לוגי לגופים המזמינים ועזרה בגיבוש רציונל ומטרות התכניות והתאמתם לתפוקות, תשומות ותוצאות לטווח קצר ולטווח הארוך. 
הערכת תכניות התערבות לגיל הרך במגזר החרדי והערבי. 
הערכת תכניות שונות לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים
הנחייה וייעוץ אקדמי לתכנית ניסויית שמפעיל מכון סאלד עבור תלמידים שהם מחונני על. 
הערכת תכניות לימודים של משרד החינוך (בעיקר במדע וטכנולוגיה) ותוכניות התערבות חינוכיות נוספות.

מאמרים ופרסומים
Manny-Ikan, E., Tikochinski, T. B., & Bashan, Z. (2013). Does use of ICT-based teaching encourage innova¬tive interactions in the classroom? Presentation of the CLI-O: Class Learning Interactions - Observation Tool. Interdis¬ciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 9, 291-232. Retrieved from
http://www.ijello.org/Volume9/IJELLOv9p219-232Manny0860.pdf

מני-איקן, ע, ורוזן, ד, (2012), הוראת הפיזיקה בישראל: תמונת מצב מהשנים 2001, 2010, 2012, דוח מחקר, מכון הנרייטה סאלד.

Manny-Ikan, E, Dagan, O, Berger-Tikochinski and Zorman, R (2011) Using the Interactive White Board in Teaching and Learning – an Evaluation of the SMART CLASSROOM Pilot Project, Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, Volume 7, 2011, IJELLO special series of Chais Conference 2011 best papers.

Rosen, Y and Manny-Ikan, E, The Social Promise of the Time To Know Program, (2011), Journal of Interactive Online Learning, Volume 10, Number 3, Winter 2011.

מני-איקן, ע, וברגר- טיקוצ'ינסקי, ט, (2010), הערכת תכנית "עת הדעת"- שלוש שנים להטמעה, תשס"ח – תש"ע, דוח מחקר, מכון הנרייטה סאלד.

פרידמן, י, מני-איקן, ע, יצחקי, ר, וברגר- טיקוצ'ינסקי, ט, (2009), תיקוף מסמך הסטנדרטים במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי, דוח מחקר, ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ומכון הנרייטה סאלד.

מני-איקן, ע, יצחקי, ר, ובשן, צ, (2009), מחקר הערכה בנושא תכניות לימודים ייחודיות, דוח מחקר, ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, ומכון הנרייטה סאלד.

מני-איקן, ע, זורמן, ר, ברגר- טיקוצ'ינסקי, ט ובשן, צ, (2009), הערכת פרויקט SMART קדימה מדע, שנה"ל תשס"ט ותש"ע, דוח מחקר, מכון הנרייטה סאלד.

מני-איקן, ע, ואפרתי, ר, (2007) מסגרת לתכנית לימודים "מדע וטכנולוגיה בחברה" (מוט"ב) לחטיבה העליונה, דוח מחקר, ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, ומכון הנרייטה סאלד.  (

מני-איקן, ע, ואפרתי, ר, (2007) עמדות מפקחים, מדריכים, מנהלים ומורים כלפי תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים, דוח מחקר, ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ומכון הנרייטה סאלד.

מני-איקן, ע, (2004) ההפעלה והתפוקות של תכנית האתג"ר: הדרכת אמהות ואבות - תכניות לגיל הרך, מזרח ירושלים, תשס"ב-תשס"ג , המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, בית-הספר לחינוך.
הרצאות בכנסים:

מני-איקן, ע, ברגר-טיקוצ'ינסקי, ט, בשן, צ. (2013) האם השימוש באמצעי הוראה מתוקשבים מעודד אינטראקציה פדגוגית חדשנית בכיתה? הצגת :CLI-O כלי לניתוח תצפיות בכיתה מאמר שהוצג בכנס: צ'יס 2013.

מני-איקן, ע, ברגר-טיקוצ'ינסקי , ט, רוזן, ד, (2012), השפעת הוראת אנגלית בסיוע תכנית מתוקשבת (Waterford Early Reading Program)   על הישגי תלמידים. בכנס: צ'יס 2012.

מני-איקן, ע, ברגר-טיקוצ'ינסקי , ט, בארי, ר, אפרתי, ר, (2011), הישגי התלמידים ועמדותיהם כלפי הלמידה בתכנית "עת הדעת". בכנס: צ'יס 2011.

מני-איקן, ע, דגן, א, ברגר-טיקוצ'ינסקי, ט, זורמן, ר, (2011), שימוש בלוחות אינטראקטיביים להוראה וללמידה – הערכת פרויקט SMART בכנס: צ'יס 2011

רוזן, י', ומני-איקן, ע' (2011). ההבטחה החברתית של הטכנולוגיה החינוכית: המקרה  של  התכנית  של  "עת הדעת".  מאמר שהוצג בכנס האמריקני השנתי של האגודה למחקר חינוכי (American Educational Research Association). ניו אורלינס, לואיזיאנה, ארה"ב.

מני-איקן, ע, ויצחקי, ר, (2006) תכנון לימודים בעידן הסטנדרטים – תהליך התפתחותי בתכניות לימודים, בכנס: תכנון לימודים בעידן של סטנדרטים, המכללה האקדמית בית ברל.

מני-איקן, ע, וינקלר, ר, וברנהולץ, ח, (1997) שעור פתיחה בנושא המשלב מיקרוביולוגיה ומערכות הגנה, בכנס הארצי של מורי הביולוגיה, שפיים.
 
כרזות:
מני-איקן, ע, ברגר-טיקוצ'ינסקי , ט, רוזן, ד, (2012), השפעת הוראת אנגלית בסיוע תכנית מתוקשבת (Waterford Early Reading Program)   על הישגי תלמידים. בכנס: צ'יס 2012.

מני-איקן, ע, ברגר-טיקוצ'ינסקי , ט, בארי, ר, אפרתי, ר, (2011), הישגי התלמידים ועמדותיהם כלפי הלמידה בתכנית "עת הדעת". בכנס: צ'יס 2011.

מני-איקן, ע, ברנהולץ, ח, ואולשטיין, ע, (1998) כתיבה כאמצעי לשיפור למידה בביולוגיה, הוצגה בכנס הארצי של מורי הביולוגיה, שפיים

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים