מכון הנרייטה סאלד רחוב קולומביה 9,ירושלים 96583.טל' 02-6494444
English

צוות המכון

יו"ר הועד המנהל       
אליעזר שמואלי

מנהלת כללית      
ד"ר רחל זורמן
02-6494444

rachelz@szold.org.il

יועץ למתודולוגיה במחקר ובהערכה      
פרופ' יצחק פרידמן 
02-6761840

f_isaac@netvision.net.il

סמכ"ל כספים ומנהל
רמי נאור
02-6494402

rami@szold.org.il
חוקרת בכירה
אורית בנדס-יעקב
02-6494435
jacoborit@szold.org.il

חוקרת בכירה
ד"ר עידית מני-איקן
02-6494493

edithmi@szold.org.il

מנהלת מרכז המידע במדעי החברה
רותי טייטלבאום
02-6494450

ruti@szold.org.il

פסיכומטריקאית
מרים פיזר
02-6494426

miriamp@szold.org.il 

חוקרת בכירה
רינת יצחקי
02-6494458

Ritzhaki@szold.org.il 

חוקרת בכירה
קרן דביר
02-6494457

keren@szold.org.il 

חוקרת עמיתה
רוית אפרתי
02-6494456

Ravit@szold.org.il

חוקרת עמיתה
תמי ברוש
02-6494496

tamarb@szold.org.il

חוקרת עמיתה
טל ברגר טיקוצינסקי

02-6494455

tal@szold.org.il

שיווק פירסום

בתי טמיר

02-6494448

betty@szold.org.il

מחקר והערכה

אלי קלינברג

02-6494451

eli@szold.org.il

תרגומים
עילי מרלין

02-6494474

ilaymerlin@hotmail.com

מזכירת המכון
בת שבע אלה

02-6494451

batsheva@szold.com

מחלקת מחוננים
נטלי גבאי

02-6494459/478

natali@szold.com

 
 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

   

 

  

 

דרונט בניית אתרים