מכון הנרייטה סאלד רחוב קולומביה 9,ירושלים 96583.טל' 02-6494444
English

הגיל הרך


הכשרת רכזים התפתחותיים לגיל הרך ל"מלמדים" באוכלוסייה החרדית - מחקר המשך
חוקרת ראשית: ד"ר עידית מני-איקן
רכזת מחקר: דנה רוזן

האגף לילד של "עזר מציון" פיתח תכנית הכשרה מותאמת תרבותית לביסוס תפקיד חדש בתלמוד התורה – רכז התפתחותי –מלמד מתוך הצוות החינוכי שיהווה כתובת מקצועית בכל נושאי הגיל הרך ואתגריו. תפקיד הרכז כולל מספר ממדים: התבוננות וסיוע לילדים בסיכון – יכולת לצפות בילדים, לזהות ולפרש קשיים התפתחותיים באופן מדויק ולסייע בתוך תלמוד התורה; הפצת הידע בתוך תלמוד התורה; הפנייה למטפלים מקצועיים וקשר תומך עם קהילת ההורים. מכון סאלד ליווה במחקר הערכה את תכנית הפיילוט של ההכשרה שהתקיימה בירושלים בין השנים 2015-2012 וכיום עורך מחקר המשך על קבוצת הכשרה נוספת שנפתחה בעיר אשדוד. המחקר יאפיין את התהליך שעוברים המלמדים בהכשרה, את הפצת הידע בתוך תלמוד התורה ובקרב המלמדים העמיתים והעלאת המודעות לנושא הגיל הרך בקהילה ובמיוחד בקרב ההורים. המחקר יסייע להבין את חזקותיה של ההכשרה ואת אופני הביטוי שלה בשטח וכן יוכל להמליץ על נקודות לייעול ושיפור התכנית.

 

לצפייה בדוח ההמשך
לצפייה בתקציר באנגלית

לצפייה בסיכום ממצאי הערכה - שנת ליווי


הכשרת רכזי התפתחות לגיל הרך באוכלוסייה החרדית ("מלמדים")
חוקרת: ד"ר עידית מני-איקן
רכזת מחקר: דנה רוזן

המדור לילד בארגון "עזר מציון", במימון קרן ון-ליר הולנד, מפתח תכנית להכשרת רכזים התפתחותיים לגיל הרך המיועדת לאנשי חינוך העובדים בתלמודי תורה ("מלמדים") . עיצוב התכנית יסתיים בשנת תשע"ב והמחזור הראשון של תכנית ההכשרה יחל לאחר החגים בתשע"ג. ההכשרה תמשך שנתיים עם שנה נוספת של ליווי הרכזים ההתפתחותיים בשדה העשייה. מטרת ההכשרה להעשיר את הידע של המלמדים בנושאים התפתחותיים הכוללים היבטים פיזיים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים המאפיינים את הגיל הרך ולהפוך אותם לאנשי מפתח בתחום הגיל הרך עבור שאר המחנכים שמלמדים בתלמודי התורה והקהילייה כולה. מכון סאלד ילווה ויאפיין את התהליך שעוברים המלמדים בהכשרה וכן ימפה את ההשפעה של ההכשרה על התלמידים בתלמודי התורה. המחקר יסייע להבין את חזקותיה של ההכשרה ואת אופני הביטוי שלה בשטח וכן יוכל להמליץ על נקודות לייעול ושיפור התכנית.

סיכום ממצאים - פרויקט רכזים התפתחותיים
סיכום ממצאי הערכה - שנת ליווי


הפעלת תכנית  ח"י (חשיבה יצירתית) בגני ילדים במגזר החרדי
חוקרת ראשית: ד"ר עידית מני-איקן
חוקרת עמיתה: רוית אפרתי

בשנים תשע"ג-תשע"ה הופעלה במספר גני ילדים חרדיים בחולון תכנית ח"י (חשיבה יצירתית) לגילאי 3-6 במימונה של קרן ון-ליר הולנד, "אחיה" ועיריית חולון. התכנית הופעלה על ידי ארגון "אחיה" המתמחה בפיתוח והפעלה של התערבות חינוכית והתפתחותית לילדים, הסובלים מבעיות התפתחויות ומקשיי למידה. התכנית שמה לה למטרה לקדם יכולות קוגניטיביות אצל ילדים באמצעות הקניית מושגים ועקרונות מדעיים בצורה חוויתית, חזותית, ואומנותית, תוך התאמה לגילו של הילד. התכנית הופעלה במסגרת תכנית "מעג"ן אחיה" (תכנית לאיתור מוקדם של ילדים עם ליקויים התפתחותיים) בגני ילדים חרדיים בבני ברק ובחולון. בשנים תשע"ה-תשע"ו התכנית הורחבה לתלמידי תורה בבני ברק ובאלעד. מכון הנרייטה סאלד מלווה את התכנית בהערכה מעצבת ומסכמת לאורך שנות הפעלתה. המחקר מסייע בבדיקת דרכי יישום התכנית בגנים הלכה למעשה, ובבדיקת תפוקות התכנית ברמה של ילדים, גננות וקהילה.

חשיבה יצירתית דוח הערכה מסכם תשעה - סופי
The Creative Thinking (CT) Program 
חשיבה יצירתית דוח הערכה מסכם תשעו


פרויקט ליווי והערכה של גן קינג סולומון
מנהלת המחקר: ד"ר רחל זורמן
חוקרת: ד"ר עידית מני-איקן
רכזת המחקר: דנה רוזן

גן קינג סולומון הוא גן ילדים דו-לשוני (עברית ואנגלית) שהוקם ב-2013 בכפר הירוק. כיום פועלת במקום כיתת גן אחת ובכל שנה תתווסף עוד כיתה ומסגרת הלימודים תצמח ותהיה לבית ספר (בית ספר "צומח"). הגן מאמץ גישה הוליסטית המתייחסת להיבטים קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים וערכיים של כל אחד מהתלמידים, מתוך שאיפה לספק לתלמידים סביבה לימודית מאתגרת העונה על צורכיהם, מתייחסת לסגנונות למידה ולאינטליגנציות מגוונות ומספקת להם תמיכה ועידוד לפיתוח יכולותיהם, אישיותם ורגישותם החברתית ברוח ערכי היהדות. דרך לימודים זו נעשית תוך כדי הבלטת תחומי החוזק של כל תלמיד וחיזוק התחומים הדורשים שיפור. מכון סאלד נתבקש ללוות את תהליך הקמת גן קינג סולומון בכפר הירוק על ידי פיתוח משותף של חזון הגן ובחינת יישומו בפעילויות היומיומיות בגן.


מרכז חקר לגיל הרך - קרן רש"י ומכון סאלד
מנהלת וחוקרת ראשית: ד"ר עידית מני-איקן 
חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי

קרן רש"י ביחד עם מכון סאלד הקימו בשנת תשע"ג מרכז חקר לגיל הרך. מטרתו של המרכז להעשיר את הידע שקיים בישראל בדבר הדרכים המיטביות לטיפול וטיפוח ילדים בגיל הרך. המרכז עוסק בבניית אינדיקטורים לבחינת עבודה מערכתית, איכות השירות ואיכות הטיפול המיטביים הניתנים בארץ בתחום של הגיל הרך. האינדיקטורים ייבנו הן על ידי סקירה ספרותית של הנעשה בארץ ובעולם והן על ידי מחקרי הערכה של המרכזים לגיל הרך אשר הקימה קרן רש"י. קרן רש"י הקימה בישראל מרכזים לגיל הרך המאגדים בתוכם מגוון רחב של שירותים בתחומים התפתחותיים, חינוכיים ופרא- רפואיים המיועדים לילדים מגיל לידה עד שמונה ולהוריהם. מחקר ההערכה יפעל כהערכה מעצבת ומסכמת מתוך מגמה למצוא מודל פעולה אופטימאלי בגיל הרך על ידי השוואה בין מרכזים שעובדים ברמות שונות של יעילות. המרכז לחקר בגיל הרך ישמש כמרכז ארצי שבו ייבנה ידע אקדמי ומעשי באופן סיסטמתי במטרה לאפשר לקובעי מדיניות לקבל החלטות מבוססות מידע, ידע ועובדות בתחום של הגיל הרך.


הערכת התכנית " שותפות אחד"
חוקרים: ד"ר רחל זורמן, ד"ר סאמי מחג'נה, רוית אפרתי
צוות המחקר: פרונה אירני, ד"ר עידית מני-איקן, פרופ' יצחק פרידמן

 מכון סאלד מעריך את תכנית ההתערבות בגיל הרך "שותפות אחד", תכנית יישובית הוליסטית שפועלת בשישה יישובים ערביים ברחבי הארץ ביוזמת "אשלים", פדרציית סאן פרנציסקו וממשלת ישראל. מטרות ההערכה של התכנית הן:

1. בדיקה כיצד משפיעה ההתערבות ההוליסטית בגיל הרך בכל אחד מששת הישובים הערביים על הילדים המשתתפים, על המשפחות המשתתפות, על אנשי המקצוע והמערכות שעובדות עם הילדים והמשפחות;

2. יצירת מודל אחריותיות (accountability) לתכנית "שותפות אחד", באמצעות הנחייה של אנשי הקהילה בכל אחד ששת הישובים הערביים כיצד לאסוף נתונים וכיצד להשתמש בהם כדי לשפר את תכניותיהם.

דרונט בניית אתרים