מכון הנרייטה סאלד רחוב קולומביה 9,ירושלים 96583.טל' 02-6494444
English

בני נוער

 בריונות ברשת  - סקירת ספרות
כותבות הסקירה: ד"ר עידית מני- איקן , דנה רוזן, ענת מרמור וטל ברגר-טיקוצ'ינסקי


הקרן לפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון במוסד לביטוח לאומי שמה לה למטרה, לקדם פיתוח תכניות התערבות בתחום המסוכנות ברשת, בדגש על עולמם של בני נוער בסיכון. לשם כך ועל מנת לקבל החלטות המבוססות על תמונת המצב והאתגרים בשטח נתבקש מכון סאלד לכתוב סקירת ספרות בנושא המסוכנות ברשת והמענים הניתנים ברשת לבני נוער בסיכון ולמפות את התכניות והמודלים הפועלים בתחום. בנוסף, נערכים ראיונות עם אנשי מקצוע וחוקרים העוסקים בנושא לקבלת תמונת מצב עדכנית ומקיפה וללמוד גם על החסרים הקיימים בתחום.
 

 


הערכת "מיזם תעודה" - קרן ידידות טורונטו
חוקרות: קרן דביר, אודליה אוחיון

בשנת הלימודים תשע"א, יזמה עמותת ידידות טורונטו (ע"ר) את מיזם "תעודה - כפרי נוער". המיזם התחיל בכפר אחד (כפר הנוער הדתי) בשנה הראשונה. בשנה השנייה התרחב לארבעה כפרי נוער דתיים (כפר הנוער הדתי, אולפנת רעות, גבעת וושינגטון, ותו"ם חרב לאת). עד היום יותר מ-600 תלמידים קיבלו תמיכה באמצעות הפרויקט.

במהלך חודש נובמבר 2013 החל צוות המחקר במכון סאלד במחקר הערכת פרויקט "מיזם תעודה". המחקר הינו מחקר הערכה מעצבת הבוחן את רכיבי התכנית, דרכי הטמעתם בכפרי הנוער. מחקר זה  מתבצע באמצעות מערך כלים איכותניים, הכולל ראיונות עם מנהלי בתי הספר ואנשי התכנית, קבוצות מיקוד עם אנשי צוות בתי הספר והתלמידים וזאת בשני שלבים – בתחילת שנה ובסופה.


בחינת מגמות השינוי במאפייני הרקע של בוגרי "האגודה לקידום החינוך"
חוקרת: קרן דביר

מטרות האגודה לקידום החינוך הינן צימצום הפערים החברתיים והחינוכיים בישראל, טיפוח מנהיגות בקרב ילדי עולים מארצות שונות, הקניית ידע והשכלה רחבה וסיוע לבוגרי מוסדות החינוך שלה להשתלב במוסדות להשכלה גבוהה. כחלק מפעילותה ייסדה האגודה לקידום החינוך את ביה"ס ופנימיית בויאר, מדרשית ופנימיית עמליה ופנימיית עין כרמית בירושלים, פנימיית האגודה ע"ש שטיינברג בכפר סבא ופנימיית אורט בנתניה. מטרת הפנימיות הללו היא לאפשר לחניכים המגיעים מכל רחבי הארץ,  ממאפייני רקע משפחתי כלכלי וחברתי מגוונים, לממש את היכולות והכישורים שלהם.

מטרת מחקר ההערכה, היא בחינת קיומה של מגמת שינוי במאפייני רקע המשפחתי, חברתי וכלכלי של תלמידי חמש הפנימיות של האגודה לקידום החינוך, לאורך שש שנים (תשס"ה-תש"ע). מגמות ההשתנות מאפייני רקע התלמידים נבחנות לפי הנושאים הבאים: מדד חברתי כלכלי לפי יישוב המגורים, מין, סטטוס משפחתי, גודל משפחה, מצבם הכלכלי של ההורים לפי דרגת תשלום, שיעורי תלמידים עולים וארצות לידה.  הניתוחים שבוצעו הינם ניתוחים תיאוריים בעיקרם כאשר במקומות שהתאפשר בוצעו מבחנים סטטיסטיים לבחינת מובהקות מגמת השינוי .


הערכת "מכינת יפתח" - מכינה קדם צבאית לנוער
חוקרת: ד"ר עידית מני-איקן
מרכזת מחקר: דנה רוזן
עריכת דוחות : ציפי בשן


מכינת יפתח קמה ביוזמה משותפת של דרור בתי חינוך, משרד הכלכלה וקיבוץ רביד והחלה את פעילותה ב-2013. המכינה פונה לבני נוער בסיכון בוגרי מסגרות חינוכיות של משרד הכלכלה ומשרד הרווחה שסיימו 12 שנות לימוד, ושמה דגש על הפן התעסוקתי – על הקניית מיומנויות של מסוגלות תעסוקתית תוך התנסות יצרנית של החניכים במהלך המכינה. מלבד שילוב בתעסוקה, מטרות המכינה מתמקדות בשירות מלא ומשמעותי בצבא של חניכי המכינה והעצמה אישית של החניכים הכוללת העלאת תחושת המסוגלות, חיזוק הדימוי העצמי ופיתוח יכולת מנהיגות.
המחקר (ביוזמת הביטוח הלאומי) יפעל כהערכה מעצבת ומסכמת ונועד ללוות את המכינה הקדם צבאית בקיבוץ רביד למשך שלוש שנות הפעלה. במהלכו יבחנו התהליכים שעוברים החניכים במהלך המכינה, השינויים בתפיסותיהם והשתלבותם בצבא לאחר סיום המכינה; העבודה המערכתית ושיתוף הפעולה בין הגורמים השונים המעורבים בהפעלת המכינה, ומודל ההפעלה של המכינה ואופן יישומו.


מודלים של בתי הספר במוסדות החינוך הפנימייתיים - משרד החינוך
שירה זיוון

נייר העמדה נכתב עבור: "הפורום הציבורי - כפרי הנוער והפנימיות בישראל".
בנייר מוצגים ארבעת המודלים של בתי הספר בפנימיות ובכפרי הנוער. לכל מודל השלכות על מגוון תחומים כגון שילוב תלמידי רווחה במוסד, קשרים עם הקהילה הסובבת והורי החניכים וכן מדדים להצלחה. נייר העמדה ממפה את מוסדות החינוך הפנימייתיים לפי ארבעת המודלים ודן בהשלכות האפשריות של כל מודל.
 לצפייה בנייר העמדה לחצו כאן


מחקר הערכה על פעילות מכון עזריאלי להעצמה חינוכית
חוקרות: ד"ר עידית מני-איקן, טל ברגר-טיקוצ'ינסקי
צוות מחקר: קרן דביר וציפי בשן

מכון עזריאלי להעצמה חינוכית הוקם על ידי קרן עזריאלי. המכון מפעיל בחטיבות ביניים ברחבי הארץ תכנית להעצמת תלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים הנמצאים בסכנת נשירה מבית הספר. מדובר בתכנית הוליסטית שנועדה לצמצם פערים לימודיים, להעצים את התלמידים מבחינה אישית וחברתית ולהקנות להורים כלים לטיפוח קשרים משפחתיים. אנשי מכון עזריאלי רואים חשיבות (עליונה) בהפעלת התכנית בחטיבת הביניים כדי לאפשר טיפול מוקדם בנשירה הסמויה ובכך למנוע הישנות של סכנת הנשירה הסמויה והגלויה בכיתות הגבוהות. קרן עזריאלי מבקשת לבחון את תפוקות התכנית בקרב בוגריה ומשתתפיה הנוכחיים ולקבל מידע רלוונטי ורציף לצורך קבלת החלטות בעתיד. מכון סאלד התבקש לערוך מחקר הערכה על התכנית. המחקר נועד לעמוד על דרכי היישום של פרדיגמת התכנית הלכה למעשה ולבחון עד כמה התכנית עומדת ביעדיה. המטרה המרכזית היא לעמוד על תרומת התכנית לתלמידים בנושאיה העיקריים ובהם: צמצום פערים בהישגים לימודיים, מניעת נשירה בעת הפעלת התכנית ולאחר סיומה, תרומת התכנית להעצמה אישית וחברתית של התלמידים וכן העצמת ההורים והקשר שלהם עם ילדיהם. מחקר ההערכה של התכנית פועל כהערכה מעצבת ומסכמת וכולל שימוש בשיטות מחקר כמותיות ואיכותניות וכן עיבוד נתונים מחדר המחקר הווירטואלי במשרד החינוך.


הגורמים המשפיעים על הנטייה לשימוש בסמים ובאלכוהול בקרב בני נוער יוצאי מדינות חמ"ע: היבטים תרבותיים וחברתיים
חוקרות: פרופ' תמר הורוביץ ותמי ברוש

המחקר נעשה עבור הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול. ייחודו הוא בראשוניותו מבחינת ההתמקדות בהיבטים התרבותיים והחברתיים המיוחדים ליוצאי חמ"ע בישראל, באשר לשאלה העוסקת בגורמים המשפיעים על הנטייה לשימוש בסמים ובאלכוהול. מתודולוגיית המחקר מכוונת להעמקת הידע וההבנה של התרבות ההיברידית הרוסית-ישראלית הצומחת בישראל ולקשר שלה לשימוש בסמים בקרב בני הנוער העולים, כשידוע היום כי הגירה מעצימה את הקשיים הרבים הקשורים לגיל ההתבגרות, וכן קיימות עדויות מסוימות לכך ששיעור הצעירים יוצאי חמ"ע המשתמשים בסמים ובאלכוהול גבוה משיעור הצעירים בכלל האוכלוסייה הוותיקה בישראל. במסגרת המחקר נעשה שימוש בכלי מחקר כמותניים קיימים, מוכרים ומתוקפים, לצד ראיונות עומק עם בני נוער ועם בני משפחותיהם. לחצו כאן לצפייה בקובץ pdf של המחקר, באתר הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.


הערכת תכניות "הזנק" ו"הזנק עתידים"
חוקרת: רינת יצחקי
צוות המחקר: ציפי בשן

שירותי הערכה לעמותת "הזנק לעתיד". ראשית התכנית בשנת 2001, כשהבנק הבינלאומי הראשון החליט לתרום חלק מרווחיו לטובת החברה והקהילה בישראל. כיום מופעלת התכנית באזורי פריפריה שונים, באמצעות עמותה עצמאית, וזוכה למעורבות מצד גופים רבים. הנחת תכנית ההתערבות היא שההשכלה היא גורם ראשון במעלה במוביליות החברתית. מטרתה היא להביא לכך שאחוז גבוה יותר של תלמידים באזורי הפריפריה ישיגו תעודת בגרות איכותית שהיא המפתח לחינוך גבוה. המכון מעריך את הישגי התכנית על-פי שיעור ההצלחה בבחינות הבגרות. בנוסף, המכון מעריך את התכנית "הזנק עתידים" המיועדת לטפח בקרב אותן אוכלוסיות, את התלמידים המצטיינים המיועדים להגיע לעתודה אקדמית באוניברסיטאות. ההערכה בוחנת את הצלחת התכנית באמצעות חישוב סיכויי קבלת התלמידים ללימודים בפקולטה יוקרתית באוניברסיטה. מדי שנה מסיימים את "הזנק" כ-200 בוגרים, וכ-400 בוגרי "הזנק עתידים".

דרונט בניית אתרים