מכון הנרייטה סאלד רחוב קולומביה 9,ירושלים 96583.טל' 02-6494444
English

מחקר והערכה

רקע כללי

בשנים האחרונות נערכו על-ידי מחלקת המחקר במכון עשרות מחקרים בסיסיים, מחקרי הערכה וסקרים בנושאים מגוונים. בין היתר נערכו מחקרים בתחומים האלה: ניהול מערכות חינוך, תכניות לימודים ושיטות הוראה; פדגוגיה מתוקשבת ושילוב טכנולוגיות בהוראה ובלמידה, תלמידים ובני נוער; כוח אדם בהוראה; עולים וקליטת עלייה; בני נוער בסיכון; איכות הסביבה; הערכת צרכים של אוכלוסיות מיוחדות; הגיל הרך; גישור ופתרון סכסוכים; אלימות בקרב בני נוער; מצוינות בחינוך; איתור וטיפוח פוטנציאל בקרב תלמידים; בטיחות בדרכים; חינוך יהודי וקשר עם קהילות יהודיות בתפוצות, ועוד.

המחקרים וההערכות נעשים בשיטות איכותניות וכמותיות, ותוך כדי שימוש בכלי מחקר מגוונים, לשם ביצוע הערכה מעצבת ומסכמת. הם מתבצעים בעבודה משותפת של צוותי המחקר, תוך כדי דיאלוג פורה עם הגוף המזמין.

תיאורי המחקרים ופעולות ההערכה המצויים כיום בתהליך עבודה מופיעים לפי תחומי המחקר השונים.    

 The Henrietta Szold Institute wants to thanks QuestionPro for developing a user-friendly interface for online surveys, This tool helps us to evaluate new educational programs and collect valuable data for research.  www.questionpro.com

הגיל הרך

פדגוגיה מתוקשבת

יהדות, הקשר עם התפוצות

תכנית תגלית

חינוך מדעי

מיזמי חינוך

צרכים מיוחדים

בטיחות בדרכים

תכניות חברתיות

עולים וקליטת עלייה

בני נוער

יחסי יהודים ערבים

סביבה

דרונט בניית אתרים